تماس با ما

دفتر مرکزی

گیلان بندر انزلی خیابان میرزا کوچک خان مصالح ساختمانی پیشگاه هادیان

تلفن تماس 09113812064 09111811167

01344546107 01344544153

پست الکترونیکی

mehrdadpishgah@gmail.com mohamadpishgahhadian@gmail.com